עיטוף מבנים ומדיה

לברק היכולת לבצע הדפסות ענק ברמת איכות גבוהה ובלו"ז צפוף ביותר.
מבנים רבים המשולטים ע"י שלטי ענק בוצעו והופקו בברק הדפסות.
ההדפסה- הדפסה על גבי רשת מאש או שמשונית בכל גודל כולל ביצוע הקונסטרוקציה וההתקנה באתר. ההדפסה מבוצעת במכונות מתקדמות בעולם תוצרת HP ברמת רזולוציה גבוהה ובמהירות מסחררת.